Manager medewerker gesprekken Wiegerinck Goor

Bij Wiegerinck in Goor wordt het hoe en waarom besproken van het nieuwe systeem van manager-medewerkergesprekken. Het traject wordt medegefinancierd door ESF (Europees Sociaal Fonds).